Koszenie bagien, sprawa trudna, ponieważ to skrajne wymogi terenowe. Okazuje się natomiast, iż choćby na takich terenach to nieodzowność. Biebrzańskie i narwiańskie łąki muszą często być koszone ze względu na ochronę niezwykle rzadkich rodzajów ptaków i roślin tam będących. Biebrza to jedno spośród najważniejszych regionalnych krajów podmokłych, także jest ostoją rzadkich ptaków, tj. wodniczka lub batalion. Ptaki owe są na otwartych powierzchniach. Niestety, poprzez brak regulacji wzrostu traw oraz krzewów mnóstwo cennych gatunków już wymarło, natomiast bagna z roku na rok jeszcze bardziej porastały. 

Czym naprawdę jest koszenie bagien?

Bagna to obszary, na jakich utrzymuje się przesadzone nawilgocenie, jest zarośnięty roślinnością dostosowaną do indywidualnych wymogów o wielkim nawilgoceniu. Przeważnie obszary bagienne tworzą się w różnorodnych obniżeniach terenu, we wszelkich strefach klimatycznych. Natomiast to na terenach pokrytych wieczną zmarzliną oraz w strefie równikowej, znajduje się największa ilość bagien. Obszary bagniste to obszary na jakich trudno robi się różnorodne prace, ze względy na to ogromne nawilgocenie. Więc również nie wszelkie spółki mogą zaoferować własnym klientom koszenie bagien – https://agro-service24.pl/koszenie-bagien/.

Koszenie bagien – co należy wiedzieć?

Koszenie jako technologia utrzymania czy odtwarzania układów biocenotycznych to technologia wykorzystywana już od dziesięcioleci, choćby w krajach Europy Zachodniej. Dotyczy to właściwie wszelkich mezotroficznych oraz eutroficznych otwartych, natomiast zatem nieleśnych, zbiorowisk roślinnych. Niewątpliwie zabieg tenże przede wszystkim winien być wykorzystywany w nawiązaniu do zbiorowisk podmokłych oraz bagnistych łąk. Ważnym celem koszenia, jako formy działań profilaktycznych, jest zachowanie odpowiedniego składu gatunkowego biocenoz, zapewnienie siedlisk dla zwierząt powiązanych z łąkami i zapobieganie sukcesji. Ogólnie koszenie za wczesne jest bardziej niebezpieczne aniżeli za późne. Żadnych łąk nie należy również kosić za nisko nad przestrzenią terenu (należy unikać wykorzystania maszyn, jakie powodują niskie koszenie). W razie wątpliwości lepiej jest kosić bagna później oraz na większej wysokości.